Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry julkaisee ja ylläpitää julkista terveystietokantaa parantaakseen avointa tiedonvälitystä ja saadakseen paremman kuvan rotujemme terveystilanteesta. Terveystietokanta julkaistiin elokuussa 2014.

Terveystietokanta on julkinen eli siellä olevat tiedot ovat kaikkien selattavissa. Tausta-ajatuksena on, että jakamalla avoimesti tietoa pystymme viemään rotujamme eteenpäin ja luomaan koirillemme terveemmän tulevaisuuden. Terveystietokannan tietoja käytetään hyväksi myös jalostuksen tavoiteohjelmien teossa.

Tietokannan tiedot on kerätty omistajien ilmoitusten perusteella, ja kaikkiin tietoihin on julkaisuoikeus koiran omistajalta. Aiemmin julkaistun bordercollieiden OCD-tietopankin (vuodet 2012-2014) tiedot on siirretty terveystietokantaan.

Tietokantaan kerätään poikkeavuuksien ja sairauksien lisäksi myös mm. kaikkien geenitestien tulokset. Myöhemmin käyttö saattaa vielä laajentua esimerkiksi perusterveiden iäkkäiden koirien tietojen keräämiseen.

Jotta rotujemme harrastajat saisivat tietokannasta suurimman mahdollisen hyödyn, tulisi sen olla mahdollisimman kattava. Lisäämällä koirasi tiedot tietokantaan, autat meitä yhteisessä tavoitteessamme, sillä jokainen lisätty poikkeavuus tai sairaus antaa lisäarvoa tietokannalle. Tiedon jakaminen avoimesti on meidän kaikkien etu ja jokaisen koiran tiedot ovat yhtä tärkeitä.

Listaa päivitetään n. kerran kuussa tai tarpeen mukaan. Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, parannusehdotuksia tai mitä vaan asiaan liittyvää, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen jalostus.sbcak(at)gmail.com.

 

TIETOKANTAAN

Ilmoita australiankelpiesi tietokantaan

Ilmoita bordercolliesi tietokantaan