Suomessa paimennuskokeita järjestää kaksi eri tahoa. Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry (sekä sen valtuuttamat muut yhdistykset) järjestävät kennelliiton alaisia kokeita, ja Suomen paimenkoirayhdistys (SPKY) järjestää omia kokeitaan. Lisäksi on vielä ns. traditional style paimennuskokeita, joihin bordercolliet eivät saa osallistua.

Paimennuskokeen tarkoitus on selvitää koiran paimennusominaisuuksia jalostusta ajatellen, antaa ohjaajille mahdollisuus testata paimenkoiran koulutustaitojaan sekä antaa paimenkoiranhankintaa harkitsevalle mahdollisuuden nähdä millaista koiramateriaalia on tarjolla.

Paimennuskokeessa on kolme luokkaa. Aloittava luokka on I-luokka ja ylin III-luokka. Seuraavaan luokkaan saa nousta saavutettuaan koulutustunnuksen edellisestä luokasta.

Koeluokasta I, koiralla on mahdollisuus lisäksi tietyin edellytyksin saavuttaa PPR1 eli paimennuksen perustata koulutustunnus. Vaadittujen tehtävien suorittamisen lisäksi PPR1 koulutustunnuksen saadakseen pitää koiralla olla oikea rodunomainen purenta sekä uroksella vielä normaalit kivekset.

SBCAK paimennustoimikunta ylläpitää omia nettisivujaan, joilta löytyy tarkempaa tietoa paimennuskokeista kiinnostuneille.

SBCAK ry PAIMENNUSKOKEET -sivusto

 

Kurssit ja kokeet

SBCAK ry järjestää tarvittaessa tuomari- ja toimihenkilökursseja. Tarkemmat tiedot löytyvät paimennuskokeet sivustolta.

Vuosittain järjestetään useita kokeita. Kokeita järjestää joko SBCAK ry tai eri yhdistykset SBCAK ry antamalla kirjallisella luvalla. Kokeisiin tulee ilmoittautua hyvissä ajoin ennakkoon, paikkoja on usein rajoitetusti. Koekalenteri paimennuskokeet-sivustolla.

Vuosittain järjestetään paimennuksen SM-kokeet, Nuorten koirien mestaruuskokeet sekä päätetään koe, jossa kilpaillaan bordercollieiden tai kelpieiden rotumestaruudesta. SM-kokeille pyritään joka vuosi avaamaan omat nettisivut, joista löytyy tarkempaa tietoa kokeeseen liittyvistä asioista.

 

Paimennuspäivät

SBCAK ry järjestää mahdollisuuksien mukaan paimennuspäiviä, joissa halukkaan pääsevät kokeilemaan paimennusta koiransa kanssa

 

Paimenkoirakoetuomarit - Vallprovsdomare:

Hilska Kaisa, Poikko
Klinberg Leena, Kastelholm
Klossner Kimmo, Somero
Klossner Marika, Somero
Laamanen Mia, Lohja
Nietosvaara, Päivi, Kiikala
Ranta Päivi, Keuruu
Sjöberg Berit, Jomala
Suominen Katja, Salo
Tapola Lari, Somero
Vahlroos Tuija, Salo
Virtanen Niina, Lohja
Väyrynen Minna, Kajaani
Wikberg Michaela, Taklax

 

Esikoetuomarit - Förprovdomarna:

Kaikki tuomarit voivat vastaanottaa esikoesuorituksia

 

Säännöt - Regler (pdf)

Esikoe

Australiankelpieiden ja bordercollieiden paimennuskokeiden säännöt - Provregler

Paimennuskokeen yleinen sääntöosa

 

Ohjeet - Instruktioner

Ohje esikokeen järjestäjälle/tuomarille

 

Arvostelulomakkeet - Bedömningsblanketter (pdf)

Esikoe - Förprov

Luokka I - Klass I

Luokka II - Klass II

Luokka III - Klass III

Muita kaavakkeita

Anomuskaavake rotuunottoa varten - ansökningsblankett för rasintagning. (vain suomeksi)

Kaavake ulkomuototuomaria varten - formulär till utställningsdomare. (vain suomeksi)