Suomessa paimennuskokeita järjestää kaksi eri tahoa. Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry (sekä sen valtuuttamat muut yhdistykset) järjestävät kennelliiton alaisia kokeita, ja Suomen paimenkoirayhdistys (SPKY) järjestää omia kokeitaan. 

Paimennuskokeen tarkoitus on selvitää koiran paimennusominaisuuksia jalostusta ajatellen, antaa ohjaajille mahdollisuus testata paimenkoiran koulutustaitojaan sekä antaa paimenkoiranhankintaa harkitsevalle mahdollisuuden nähdä millaista koiramateriaalia on tarjolla.

Paimennuskokeessa on kolmeluokkaa, seuraavaan luokkaan saa nousta saavutettuaan koulutustunnuksen edellisestä luokasta.

Varsinaisten luokkien lisäksi koira voi saavuttaa PPR1 eli paimennuksen perustata koulutustunnuksen, suorittamalla hyväksytysti luokan 1, kuitenkin niin että hakupisteista saadaan vähintään puolet jaossa olevista. PPR1 koulutustunnuksen saadakseen pitää koiralla olla oikea purenta ja uroksella lisäksi normaalit kivekset.

SBCAK paimennustoimikunta ylläpitää omia nettisivujaan, jotka palvelevat paremmin paimennuskokeista kiinnostuneita. 

SBCAK ry PAIMENNUSKOKEET -sivusto

 

Kurssit ja kokeet

SBCAK ry järjestää tarvittaessa tuomari- ja toimihenkilökursseja. Lisätietoja: http://sbcak-paimennus.weebly.com/

Vuosittain järjestetään useita kokeita. Kokeet järjestää joko SBCAK ry tai eri yhdistykset SBCAK ry antamalla luvalla. Kokeisiin tulee ilmoittautua hyvissä ajoin ennakkoon, paikkoja on usein rajoitetusti. Koekalenteri paimennuskokeet-sivustolla.

Bordercolliet ja australiankelpiet kilpailevat ns. rotumestaruudesta vuodesta 2016 lähtien SM-kokeessa, varsinaista paimennuksen rotumestaruutta ei enää järjestetä. Nuorten koirien rotumestaruus jaetaan edelleen. SM-kisoille on tulossa omat sivut.

 

Paimennuspäivät

SBCAK ry järjestää mahdollisuuksien mukaan paimennuspäiviä, joissa halukkaan pääsevät kokeilemaan paimennusta koiransa kannssa.

 

Paimenkoirakoetuomarit - Vallprovsdomare:

Klinberg Leena, Kastelholm

Klossner Kimmo, Somero

Klossner Marika, Somero

Laamanen Mia, Sveitsi

Hilska Kaisa, Poikko

Nietosvaara, Päivi, Kiikala

Ranta Päivi, Keuruu

Sjöberg Berit, Jomala

Truhponen-Kurman Susan, Kirjala

Wikberg Michaela, Taklax

 

Esikoetuomarit - Förprovdomarna:

Jokisaari Minna, Tupos

Hilska Kaisa, Poikko

Klinberg Leena, Kastelholm

Klossner Kimmo, Piikkiö

Klossner Marika, Piikkiö

Kärdi Maret, Eesti

Laamanen Mia, Siuntio kk

Nietosvaara, Päivi, Kiikala

Ranta Päivi, Keuruu

Sjöberg Berit, Jomala

Truhponen-Kurman Susan, Kirjala

Wikberg Michaela, Taklax

 

Säännöt - Regler (pdf)

Esikoe - Förprov (puuttuu)

Australiankelpieiden ja bordercollieiden paimennuskokeiden säännöt - Provregler

Paimennuskokeen yleinen sääntöosa

 

Ohjeet - Instruktioner

Ohje kilpailujen järjestäjälle (puuttuu)

Ohje esikokeen järjestäjälle/tuomarille

 

Arvostelulomakkeet - Bedömningsblanketter (pdf)

Esikoe - Förprov

Luokka I - Klass I

Luokka II - Klass II

Luokka III - Klass III

Muita kaavakkeita

Anomuskaavake rotuunottoa varten - ansökningsblankett för rasintagning. (vain suomeksi)

Kaavake ulkomuototuomaria varten - formulär till utställningsdomare. (vain suomeksi)

Aiemmat paimenmestaruuskisat

2017 paimennuksen SM ja nuorten rotumestaruus, 22.9.2017 & 23.-24.9.2017, Kiikkala