Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi ei ole pentueen rekisteröinnin ehtona. Kasvattaja voi halutessaan anoa kennelnimeä täytettyään kennelnimen saantiehdot. Kennelnimi maksaa 200 euroa. Kun kennelnimi on myönnetty, hakijalle lähetetään lasku. Laskun maksettuaan asiakkaalle postitetaan kennelnimitodistus.

 

Kennelnimen saantiehdot:

  • Kennelnimi voidaan myöntää seuraavin edellytyksin

  • hakija on täyttänyt 18 vuotta

  • hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa

  • hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi

  • hakija on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua

  • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin

  • hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus

 

Kennelliiton hyväksymiä kasvattajan peruskursseja järjestävät kennelpiirit, jotka ilmoittavat kursseista Koiramme-lehdessä. Kursseista voi myös tiedustella suoraan kennelpiirien aluekouluttajilta.

 

Kennelnimen anominen

Kennelnimen hakeminen on maksullista. Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Haettu kennelnimi vaihtoehtoineen ja hakemuksessa mainitut rodut julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. Valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa julkaisemisesta.

FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti.

 

Hyväksytyn kennelnimen lisäys aiemmille kasvateille

Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmin rekisteröidyille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi. Kennelnimen lisäyksessä ei rekisteritodistuksia uusita.

 

Kennelnimen omistajanmuutos

Kennelnimi voidaan siirtää lähisukulaiselle tai haltijan kanssa toimineelle henkilölle tai lisätä toinen henkilö kennelnimen omistajaksi. Omistajan lisäys tai kennelnimen siirto on perusteltava ja anojan on täytettävä kennelnimen saantiehdot. Omistajan lisäys tai muutos on maksullinen, 100 euroa. Omistajan poistaminen on maksuton.

 

Lisätietoja:
Kennelliton ohje

Mikäli sinulla on kennelnimianomukseen liittyviä kysymyksiä lähesty ystävällisesti jalostustoimikuntaa tai yhdistyksen sihteeriä.