Rekisteröinti australiankelpiet

 • Suomen kennelliitto rekisteröi kaikki puhdasrotuisten vanhempien jälkeläiset. Ei terveysvaatimuksia.
 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.
 • Pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on, että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä.

Australiankelpieiden PEVISA-ohjelma 2016-2020 on hyväksytty Kennelliitossa.


PEVISA-vaatimukset

 • Lonkkakuvausvaatimus, raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen.
 • Silmäpeilausvaatimus, tutkimus on voimassa 24 kk, tutkimuksen tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin.
 • Selkäkuvausvaatimus, LTV-lausunto, tutkimuksen tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin.
 • Jälkeläismäärärajoitus, korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään aina kokonaan.

 

Vaatimukset ulkomaisille uroksille

 • Ulkomaisia uroksia koskee toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. Poikkeuslupa ei koske ulkomaisen uroksen Suomessa tapahtuvia astutuksia.

 

Australiankelpien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia -rekisteriin (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) -rekisteriin tai The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. WKC-rekisteriin merkityn risteytystaustaisen koiran kohdalla (WKC:n sääntöjen kohta 1.9) edellytetään kuitenkin, että risteytys ei näy koiran kolmen polven sukutaulussa.  Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.

 


Rekisteröinti bordercolliet

 • Pentueen reksiteröinnin edellytyksenä on että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä. Mikäli pentueen isä on ulkomaalainen, koskee sitä hieman eri säännöt kuin Suomeen rekisteröityjä koiria.
 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.


PEVISA-vaatimukset

 • Virallinen lonkkakuvaus, HD raja-arvo C, minimi ikä kuvaushetkellä 12kk
 • Virallinen kyynärkuvaus
 • Virallinen silmätarkastus, silmälausunto korkeintaan 24kk (alle 1-vuotiaalla voimassa vain 1 vuoden.)


Vaatimukset ulkomaisille uroksille

 • Astutuksen tapahtuessa ulkomailla, siemennystä ulkomaisen koiran spermalla: Ei vaadita virallista lonkka, kyynär- eikä silmätutkimusta. Kennelliiton yleisohjeen mukaisesti tällä poikkeusluvalla urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta Suomeen.
 • Astutuksen tapahtuessa Suomessa: Uroksen on täytettävä Suomen kennelliiton PEVISA vaatimukset, tulosten tulee olla kennelliiton hyväksymiä. (Todistuksen terveystutkimuksista kannattaa lähettää etukäteen kennelliittoon hyväksyttäviksi).


Bordercollien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

ER-rekisteriin otetaan koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esikokeen ja jonka kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria on todennut rotumääritelmän mukaiseksi.  Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty kohdassa 11.1.4. (Suomen kennelliiton ohje). International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ISDS-rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.


Kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja


Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

 • Mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus
 • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %)
 • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
 • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

 

Poikkeusluvat


Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen. Poikkeuslupaa voi anoa kun:

 • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
 • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan


Mikäli Kennelliitto ei ennen astutusta ole myöntänyt poikkeuslupaa rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseen (ks. rotukohtaiset erityisehdot), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kuitenkin, jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu. Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta. (lue lisää: kennelliitto)

 


 

Lisätietoja:

SKL jalostus ja kasvatus

SKL Rekisteröinti

Rekisteröintiohje

Rotukohtaiset erityisehdot