Aika: 17.10.2020
Paikka: Tampere
Järjestäjä: Tampereen Seudun Koirakerho Ry
Tuomarit: Riitta Räsänen

Tarkemmat ilmoittautumistiedot löytyvät Virkusta.

Rotumestaruuskilpailuun osallistuminen ei vaadi SBCAK ry:n jäsenyyttä

Vantaa 25.5.2017

TUOMARIT:
Bordercolliet: Tracie Buckley
Australiankelpiet: Marie Colyer

BEST IN SHOW - Tegoura Something Like That
BIS PENTU - Jillaroo's Go Ponyta
BIS JUNIOR - Pikkupaimenen Best Mistake
BIS VETERAANI - Pikkupaimenen Smokey Robinson
BIS KASVATTAJA - Pikkupaimenen (Solanti Sari)
BIS JÄLKELÄIS- Pikkupaimenen Ex-Press News
BIS GRAND TOURISMO - Pikkupaimenen News Catcher

AUSTRALIANKELPIE

Urokset ROP JUN ERI SERT PU3 - Evallens Red and Tan Unik
ROP ERI SA PU1 - Tegoura Something Like That
ERI SA PU2 - Didaktic's Imico
VASERT ERI SA PU4 - Didaktic's Nomen Est Omen

Nartut
ROP PENTU - Bestseller Armin Lumo
SERT VSP JUN ERI SA PN3 - Didaktic's Me Myself And I
VSP ERI SERT PN1 - Skovfarmen's Chocolante Miss Misty
ROP VET ERI SA PN4 - Royal Coctail Jubileum Shot

PARAS KÄYTTÖKOIRA ERI SA PN2 - Yacatis Fianna-Camirah

ROP KASVATTAJA - Didaktic's (Uusitupa-Kärppä Susanna)
ROP JÄLKELÄIS - Didaktic's Cosmopolitan
GT VOITTAJA - Kengurukolon Candyking

 

BORDERCOLLIE

Urokset
VSP PENTU PARAS PIKKUPENTU KP - Quicket Ringmaster
ROP JUN SERT ERI - Pikkupaimenen Best Mistake
ROP ROP-VET ERI SA PU1 - Pikkupaimenen Smokey Robinson
VASERT ERI - Pikkupaimenen Break Every Rule
ERI SA PU2 - Lucky For You Gold Tamburine Man
ERI SA PU3 - Pikkupaimenen Rousing Idea
ERI SA PU4 - Moonlight Mania's Chavez

Nartut
ROP PENTU KP - Jillaroo's Go Ponyta
VSP VSPVET ERI SA PN1 - Arttulan Loistava
SERT ERI PN2 - Joyful Melody's Fantastic Dream
VASERT ERI PN4 - Baja Matape Thiwahe
ERI SA PN3 - Elo Tillan All U Need Is Love

PARAS KÄYTTÖKOIRA ERI SA - Maccabee High Chaparral
ROP KASVATTAJA - Pikkupaimenen (Solanti Sari)
ROP JÄLKELÄIS - Pikkupaimenen Ex-Press News
GT VOITTAJA - Pikkupaimenen News Catcher

Aika ja paikka: 30.8.2020, Kuortane
Luokat: 1 & 2
Tuomari: Outi Hermiö
Järjestäjä: Etelä-Pohjanmaan koiraklubi ry

Tarkemmat ilmoittautumistiedot löytyvät Virkusta.

Rotumestaruuskilpailuun osallistuminen ei vaadi SBCAK ry:n jäsenyyttä

Sydneyn yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on löydetty kolme CA:n (celebellar abiotrophy) eli pikkuaivojen solurappeumaan liittyvää geenilöydöstä, joiden kuitenkin uskotaan tällä hetkellä olevan markkereita eikä varsinaisia kausaalisia geenivirheitä. CA johtaa muun muassa koordinaatioja tasapaino-ongelmiin liikkuessa ja pään nykimiseen levossa. Ainakin osalla sairaista koirista on todettu myös psyykkisten ominaisuuksien poikkeavuuksia, joita ei kuitenkaan ole tutkimuksissa raportoitu tai tarkasteltu. Sairautta on todettu erityisesti working kelpie-linjoissa, mutta geenitestauksen myötä kantajuutta myös harrastelinjaisilla australiankelpieillä on todettu. Lisäksi joitain australialaisiin linjoihin meneviä bordercollieita on todettu CA:n suhteen sairaiksi sekä geenitestin että oireiden perusteella, mutta tarkempaa tietoa tästä ei lukumäärällisesti vielä ole. CA: VMP1 on CA:n muoto, jossa oireita alkaa ilmentyä 6-8 kuukauden iässä. Oireet usein pahenevat tämän jälkeen asteittain ja johtavat pahentuessaan usein koiran eutanasiaan. Testin uskotaan osoittavan suoraan kausaalista geenivirhettä tai genomissa hyvin läheisesti sijaitsevaa markkeria. 286:sta tähän mennessä testatusta koirasta viisi koiraa (1,7%) on ollut homotsygootteja riskimarkkerin suhteen ja kaikki nämä koirat ovat myös ilmentäneet CA:n oireita eli löydöksen yhteys oireiluun on ollut vahva. Testatuista 19,6% on ollut markkerin kantajia. Geenivirhettä on todettu niin working kelpieillä sekä lisäksi australialaisiin linjoihin pohjautuvilla työlinjaisilla bordercollieilla.

CA: LINGO3 on varhainen CA:n muoto, jossa oireilu alkaa 4-12 viikon iässä. Tätä muotoa on paneelitestauksissa todettu eniten, mutta oireet eivät välttämättä ole yhtä vaikeita kuin edellisessä eikä oireet pahene ajan myötä. Testatuista koirista 5,4% oli markkerin suhteen homotsygootteja ja näistä 75%:lla oli omistajan raportoimia lieviä tai keskivaikeita oireita kuten pään vapinaa tai heikentynyttä koordinaatiota. Markkerin kantajia oli 32,0% testatuista. Osa geenitestin perusteella sairaiksi todetuista koirista on ollut omistajien mukaan joko oireettomia tai hyvin lieväoireisia (heikkoutta ainoastaan hienomotoriikassa). Tämän vuoksi laboratoriossa oletetaan, että markkeri joko ei ole genomissa niin läheisesti yhteydessä todelliseen kausaaliseen geenivirheeseen kuin edellinen VMP1, tai oireiden ilmenemistä saattaa edeltää jokin laukaiseva ympäristötekijä (esimerkiksi lämpörasitus). Tätä CA markkeria on todettu kelpieiden lisäksi näyttelylinjaisilla bordercollieilla.

CA: NUP153 on erittäin harvinainen CA:n muoto, jota on todettu tähän mennessä ainoastaan saksalaisessa working kelpie -suvussa ja varmoja CA-tapauksia jotka liittyisivät vain tähän markkeriin on niin vähän, että markkeria on pidetty epäluotettavana ja se on poistettu alkuperäisestä paneelista. Näin ollen nykyinen paneeli sisältää kaksi CA:han liittyvää markkeria: LINGO3:n ja VMP1:n.

CA-paneelitesti tarjoaa kelpieille ensimmäisen relevantin geenitestin rodussa todettua sairautta koskien ja näin ollen geenitestaus rodussa ei ole totuttua. Geenitestaus voi kuitenkin antaa hyödyllistä lisätietoa ja parhaimmillaan geenitestaaminen mahdollistaa sairastuneiden koirien lähisukulaisten ja geenivirheen kantajien käyttämisen turvallisesti jalostuksessa geenitestatun terveen parituskumppanin kanssa, mahdollistaen siten mahdollisimman laajan tehollisen populaation hyödyntämisen.

SBCAK ry on saanut CA-paneelia tekevältä laboratoriolta alennuskoodin jäsenilleen. Alennuskoodilla CA-paneelin saa hintaan 60$ (normaalihinta 66$). Alennuskoodin voi pyytää jäsensihteeriltä jasensihteeri.sbcak(at)gmail.com. Lisäksi SBCAK tukee tämän vuoden aikana jäseniään kelpieiden CA-geenitestauksessa 10€/testi. Tuen myöntämiseksi geenitestitulokset tulee julkaista SBCAK Terveystietokannassa ja tuki maksetaan tulosten julkaisemisen jälkeen. Tukea annetaan tämän vuoden aikana korkeintaan 100:n koiran geenitestaamiseen.

Ohjeet tuen hakemiseen löydät täältä »

Lisätietoa CA-paneelin tutkimuksesta (abstrakti) sekä CA:sta yleisesti (osa artikkeleista vaatii tunnukset tai lukuoikeuden ostamisen):

Meille on tullut kysymyksiä siitä, miten Traditional Style (TS) -paimennuskokeen tulokset vaikuttavat kelpieiden muotovalioitumiseen ja käyttöluokkaan osallistumiseen. Tämä tieto kiinnostaa varmasti laajempaakin joukkoa, joten tässä vastaukset kaikille:

Q: Voiko TS-paimennuskoetuloksella saada Suomen Muotovalion arvon?
A: Ei voi valioitua. Kelpieiden valionarvosäännöissä on mainittu paimennuksen perusrata ja se koskee vain bc&ak-paimennuskokeen perusrataa (SKL alainen koe).

Q: Voiko käyttöluokkaan osallistua TS-paimennuskoetuloksella?
A: Kyllä voi. Käyttöluokkaan voi osallistua koira, jolla on Suomen Muotovalionarvoon TAI Kansainväliseen Muotovalion arvoon oikeuttavat käyttökoetulokset. Kansainvälisen muotovalion arvoon oikeuttaa 1-luokan tulos, kun koira on saavuttanut 70% maksimipisteistä. Pelkkä esikokeen tulos ei siis riitä. Tämä pätee kansallisissa näyttelyissä Suomessa sekä kaikissa kansainvälisissä näyttelyissä.

Page 10 of 29